Cymorth i greu dolen i Directgov

Trwy greu dolen i Directgov, cymerir eich bod wedi derbyn y telerau a'r amodau.

Perthynas â Directgov

Ni ddylech geisio cysylltu Directgov â'ch safle neu gydag unrhyw gynnwys nad yw'n perthyn i Directgov. Ni ddylech chwaith honni bod Directgov yn rhoi sêl bendith i chi nac yn eich cymeradwyo chi, eich gwefan nac unrhyw gynnyrch neu gynnwys nad yw'n perthyn i Directgov.

Fframio a chyd-destun cynnwys Directgov

Nid ydym yn caniatáu i'n tudalennau gael eu llwytho i fframiau ar eich safle. Rhaid llwytho tudalennau i ffenestr lawn y defnyddiwr. Ni ddylech chi osod unrhyw graffigau, na chwarae deunydd sain, dros gynnwys Directgov, na chaniatáu i ffenestr bowld ymddangos ar yr un pryd â chynnwys Directgov.

Cyfyngiadau ar y safleoedd a gaiff greu dolenni i Directgov

Nid ydym yn caniatáu i wefan gael dolen i Directgov os yw'n cynnwys deunydd sy'n enllibus, yn ddifrïol, yn bornograffig, yn anweddus, neu sydd mewn unrhyw ffordd yn torri cyfreithiau Cymru a Lloegr neu'n torri hawliau eiddo deallusol unrhyw drydydd parti.

Dileu dolenni

Os byddwn ni'n cysylltu â chi i ddileu eich dolenni i Directgov, rhaid i chi wneud hynny ar unwaith.